APS 4t ESO
hijacaridad
logo fundacio escola vicenciana
logo escoles tandem
obras social la caixa
unesco
escola cristiana
bcn escoles sostenibles
Logo xarxa de competencies basiques

Projecte de treballeminentment pràctic que s’ofereix als alumnes de 4t d’ESO per garantir ques’incorporen amb èxit al mercat laboral un cop finalitzen els seus estudis obligatoris. Es treballa engrups reduïts de 10-11 persones, la qual cosa facilita a l’alumne descobrir quines són les seves habilitats i interessos. La sevadurada quadrimestralpermet obtenir unaideaclara de principi i final, per poder a continuació reflexionar sobre el procés realitzat.

Hi ha tres APS diferents:

 

Aprenem junts: Racó de Contes

És un projecte d’aprenentatge i de servei recíproc. Està desenvolupat pels alumnes de 4t d’ESO . Ofereix una visió professionalitzadora . Els alumnes reben els coneixements i desenvolupen les aptituds i habilitats per compartir i col·laborar amb els alumnes de l’etapa d’edat infantil. 

Els alumnes dinamitzen la biblioteca de l’escola, afavorint el gust per la lectura. Col·laborem en les dinàmiques a dins de l’aula d’EI, i plantifiquem i organitzem diferents tallers(panellets, teatre, pintura, hort...) 

L’APS Racó de Contes està coordinat amb els professors de l’ESO i els professors d’EI. És projecte interetapa i recíproc, amb un entorn d’aprenentatge motivador per desenvolupar les competències socials per a la vida,  i per millorar les situacions comunicatives.  L’APS els descobreix com a persones autònomes, responsables, compromeses i solidàries.

L’APS es porta a terme a la biblioteca de l’escola, i a les aules d’infantil de l’escola.

Aquest APS orienta els alumnes per una formació postobligatòria relacionada amb el món de l’educació, ja sigui en el lleure, o bé en un cicle formatiu com el TGS d’Educació Infantil

 

Aprenem junts: Sant Jordi

És un aprenentatge i servei professionalitzador. Els alumnes viuen experiències que els ajuden a madurar, a ser responsables, crítics, exigents i professionals. Els alumnes amb els professors i educadors del Taller Sant Jordi experimenten situacions professionals i aprenen a tenir iniciativa per dirigir les activitats alhora que desenvolupen noves estratègies comunicatives. Els educadors del Taller Sant Jordi esdevenen uns referents del món laboral amb els quals els alumnes es poden sentir identificats. Aquesta relació possibilita, en els nois i noies, la reflexió orientadora post acadèmica. La relació amb els usuaris del Taller Sant Jordi enriqueix l’aspecte emocional dels alumnes i desperta en ells el potencial humà que en tenen.

Els objectius d’aquest APS són que els noies i noies esdevinguin agents actius que col·laborin en el procés d’ integració de les persones amb discapacitats en la societat. Per poder portar l’APS amb èxit els alumnes treballen continguts de l’àmbit de les discapacitats i centres ocupacionals.

L’APS es porta a terme al pati de l’escola. Els alumnes de 4t de l’ESO es coordinen amb els educadors per programar les activitats que es faran durant un quadrimestre , els dilluns de 3:30 a 4:30.

 

Aprenem junts: Mil·lenari

Projecte de treball eminentment pràctic que s’ofereix als alumnes de 4t d’ESO per garantir que s’incorporen amb èxit al mercat laboral un cop finalitzen els seus estudis obligatoris. Aquest projecte concret aporta als alumnes el coneixement de l’etapa de les persones grans. Analitza les característiques d’aquesta etapa (malalties més comunes, dietes adients i exercicis adaptats a les mobilitats de cada persona, mesures preventives per evitar accidents a la llar, el dol, les pèrdues...) per tal de sensibilitzar-ne l’alumnat i promoure un espai relacional intergeneracional, on s'adrecen de persona a persona, sense  tenir en compte origen, edat ni malalties.

            L’APS està coordinat pels professors de l’etapa de l’ESO i els professionals del Centre de dia El Mil·lenari. Es col·labora recíprocament dinamitzant la tarda de dimecres,  amb activitats d’interior i a l’hort.

            Va dirigit a aquells alumnes que manifesten una sensibilitat envers les persones grans i que els agradaria formar-se més endavant en aquesta branca professional relacionada bé amb els cicles formatius d’auxiliar de geriatria o d’infermeria.