Primària
bcn escoles sostenibles
Logo xarxa de competencies basiques
logo escoles tandem
obras social la caixa
logo fundacio escola vicenciana
unesco
escola cristiana

Què fem?

Durant l’etapa de primària s’ofereix a cada alumne l’oportunitat de desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals, personals i socials, fent-lo protagonista del seu propi aprenentatge. Respectant el seu moment evolutiu i maduratiu, i valorant  l’esforç individual. En un ambient afectiu, respectuós, participatiu i de relacions solidàries gràcies a un equip de mestres compromès.

 

Com ho fem?

Per potenciar l’autonomia, la iniciativa i el pensament dels alumnes es fomenta el treball cooperatiu, es realitzen projectes, projectes interdisciplinaris i s’integren  les noves tecnologies en l’aprenentatge. Es fan servir metodologies i estratègies que faciliten:

-la implicació de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge

-l’aprenentatge per descobriment guiat: significatiu i funcional

-el desenvolupament de les seves competències, habilitats i  actituds

-el joc, com a eina integradora i d’aprenentatge

 

A més de l’oferta curricular, es realitzen 5 hores setmanals de matèries complementàries.

Complementàries de primària 2017-2018:

TALLER DE JOCS: jugar per millorar diferents àrees com l’atenció sostinguda, la
discriminació, la memòria visual, espacial i de treball, la coordinació viso manual, les
habilitats lingüístiques i les socials.
1r (participen 25 nens)
2n (participen 25 nens)
3r (participen 25 nens)


PADRINS LECTORS: Es una activitat cooperativa que es realitza entre el curs de 1r
de cicle inicial i 6è de cicle superior de primària. Consisteix en aparellar alumnes de
cada curs. Es pretén que els alumnes de 6è encomanin el gust per la lectura als
alumnes de 1r, i els engresquin a llegir.
1r (participen 25 nens)
6è (participen 25 nens)


DANSA ARA: és un projecte que vincula tota la comunitat educativa (alumnat,
professorat i famílies), implicant-la en el gran esdeveniment de ciutat de dansa
contemporània, el Dansa ara, que es fa en un dels espais més emblemàtics de
Barcelona, el Palau Sant Jordi. El projecte dura d’octubre a abril.
El projecte “Dansa ara” consta de diferents fases:
-La formació del professorat per conèixer el repertori de danses i les orientacions
didàctiques pertinents, assistència d’alguns centres a un espectacle de dansa
professional (companyia IT Dansa) a l’Institut del Teatre.
-Treball amb l’alumnat per a l’aprenentatge de les danses a l’escola.
-Participació final de l’alumnat i el professorat en la gran jornada de dansa en què els
nens són protagonistes d’un espectacle de dansa contemporània on assisteixen les
famílies com a espectadors.
2n (participen 25 nens)


TEATRE MUSICAL: a partir de la música, les cançons i les coreografies els alumnes
representen un musical. Aprenen a expressar sentiments, explicar històries i connectar
amb altres persones. Es potencien les capacitats comunicatives i s’educa l’expressió
corporal i oral. Al final de curs la representació es fa davant de famílies i altres cursos
de l’escola.3r (participen 25 nens)

BALL DE BASTONS: treballar el ball de bastons amb l’objectiu de potenciar el gust
per conèixer una part de la cultura catalana. Ens agradaria fer del ball de bastons unespai d’intercanvi, de recerca d’informació i un lloc on potenciar l’entrada a lesactivitats del barri.5è (participen 25 nens)

STORYTELLING+ENGLISH GAMES: explicar, reproduir i interpretar diferents
contes tradicionals, per tal de posar en pràctica les estructures i el vocabulari treballat.
I aprendre a través de jocs engrescadors, de manera dinàmica i significativa els
alumnes aprenen el vocabulari necessari per entendre consignes diàries i per
desenvolupar la capacitat expressiva en llengua estrangera.
1r (participen 25 nens)
2n (participen 25 nens)


STORYTELLING: a través d’històries i contes breus, els alumnes aprenen vocabulari
d’ús quotidià i es familiaritzen amb aquest tipus de tipologia textual.
3r (participen 25 nens)


TRADITIONS: a 4t els alumnes s’inicien en el món de les tradicions anglosaxones,
aprenen cançons. jocs, històries i l’arrel de cadascuna d’aquestes.
A 5è els alumnes preparen diferents tallers i/o activitats relacionades amb les
festivitats i les tradicions anglosaxones. Els tallers i/o la mostra d’activitats es
comparteix amb la resta d’etapes.
4t (participen 25 nens)
5è (participen 25 nens)


DRAMA IN ENGLISH: els alumnes preparen una obra de teatre en anglès, el 1r
trimestre es treballen tècniques d’expressió corporal, perquè aprenguin a expressar-se
i guanyar seguretat. A través d’una obra tradicional, poden fer-se una idea de
l’estructura de les obres de teatre i les seves característiques. Per finalitzar es
representa als altres cursos.
6è (participen 12 nens)


INFORMÀTICA: Desenvolupar el raonament lògic i la creativitat, amb jocs,
principalment de llengua i matemàtiques, mitjançant la informàtica.
1r (participen 25 nens)
2n (participen 25 nens)
3r (participen 25 nens)
4t (participen 25 nens)
5è (participen 25 nens)


ROBÒTICA: donar un espai als alumnes per pensar de manera creativa i sistemàtica,
treballant de forma col·laborat-iva. A través de l’Scratch es vol crear projectes a
l’escola, desenvolupant l’habilitat de programar ordinadors i aprendre estratègies que
permetin resoldre problemes, dissenyar projectes i comunicar idees.
4t: (participen 25 nens)
5è: (participen 25 nens)
6è: (participen 25 nens)

IMATGE: donar un espai als alumnes per poder aprendre sobre la part audiovisual i
expressiva de la pròpia competència comunicativa.
6è: dimecres de 15 a 17h (participen 13 nens)